oddech

UWOLNIJ SWÓJ ODDECH

WARSZTATY ROZWIJANIA  AUTENTYCZNOŚCI

Transformacyjne warsztaty  zbudowane wokół praktyki świadomego, otwartego oddechu, których celem jest zainicjowanie autentycznej zmiany w tych obszarach naszego życia, gdzie najbardziej brakuje harmonii. 

Podczas warsztatów praktykujemy otwarty oddech  połączony (głęboki wdech i całkowicie zrelaksowany wydech, bez pauz w cyklu oddechowym), pogłębianie świadomości ciała, jego doznań i emocji oraz wyzwalanie naturalnej, spontanicznej ekspresji poprzez głos i ruch.

Wszystkie twoje historie, twoje choroby i trudne sytuacje – nie są przypadkowe. Są twoje, zaprojektowane specjalnie dla ciebie, przez tę część ciebie, która kocha cię tak bardzo, że zrobi wszystko, by poprowadzić cię z powrotem do domu, do twojego prawdziwego ja. Poprowadzi cię przez największe cierpienie, jeśli nie będziesz słuchać. Zrobi wszystko, by cię przebudzić.” H. A. Almaas 

Jakości, których dotykamy i z którymi pracujemy podczas warsztatów Uwolnij swój Oddech to relacja pomiędzy naszą potrzebą   AUTENTYCZNOŚCI (wyrazem naszej wewnętrznej prawdy) i PRZYNALEŻNOŚCI (adaptacją, socjalizacją) oraz między PIERWIASTKIEM KOBIECYM I MĘSKIM   – w nas i w naszym życiu. Rozumiemy, że ich relacja jest zawsze dynamiczna,  oscylująca, w ruchu – zawiera się w niej piękny paradoks i magnetyczne napięcie. Naszym wewnętrznym zadaniem jest poszukiwanie balansu, kultuwowanie równowagi, by utrzymywać homeostazę (zdrowie) w naszym fenomenalnym kompleksie ciało-umysł-dusza, żywym systemie, który ciągle rozwija się i zmienia.  

Dzięki połączeniu praktyki na poziomie oddechu, ciała i dźwięku jesteśmy w stanie, w bezpiecznym kontenerze kameralnej sesji oddechowej prowadzonej jako ceremonia, uwolnić pokłady zablokowanej w ciele energii, oczyścić głowę, rozgrzać serce i otworzyć się na doświadczenie poszerzonych stanów świadomości – na pełnowymiarowe, głębokie doświadczenie prawdziwego bycia  tu i teraz, i bycia tu razem.

Świadomy oddech połączony to prosta i uniwersalna metoda pracy na czystej energii życiowej, która działa jednocześnie na kilku płaszczyznach:

* fizycznej – wywołuje szeroką gamę reakcji fizjologicznych, poprzez które nasze ciało uwalnia zablokowaną energię, generującą uczucia sztywności, napięcia i bólu. Gdy napięcia są stopniowo wyzwalane, w ich miejsce pojawia się coraz więcej lekkości i świeżości, a w ciele otwiera się więcej przestrzeni, poprawia się mobilność, wzrasta poczucie wolności.

* emocjonalnej – odmrażamy stłumione emocje. Gdy pozwalamy sobie czuć wszystkie emocje, które pojawiają się w polu naszego doświadczenia, bez wypierania ich i bez osądzania, zaczynamy wyzwalać się od tego, co nas na co dzień notorycznie uwiera i odcina od świata. Jednocześnie otwieramy swoją świadomość na znacznie szersze spektrum doświadczeń i stanów emocjonalnych, dzięki czemu wzrasta nasze poczucie witalności, kreatywność i sprawczość, poczucie mocy.

* mentalnej – przełamujemy utarte schematy myślowe i behawioralne, które nas obciążają i ograniczają. Zaczynamy rozpoznawać i rozpuszczać nasze nawykowe mechanizmy obronne i strategie auto-sabotażu, które oddzielają nas od pełni życia.

* duchowej – odblokowanie pokładów uśpionej energii otwiera ogromną przestrzeń na pogłębioną introspekcję, wgląd, intuicyjny przepływ informacji i wielopoziomowe uzdrawianie.

Grupowe sesje oddechu połączonego, przeprowadzane w atmosferze ciepła, otwartości i zaufania, uświadamiają nam również, jak bardzo wszyscy jesteśmy do siebie podobni, i jak mocno jesteśmy połączeni ze sobą nawzajem. 

Podczas sesji wspieram was w osiąganiu i pielęgnowaniu płynnego, głębokiego oddechu. Moją prawdziwą pasją jest utrzymywanie świetlistej, pełnej zaufania i ciepła przestrzeni, w której czujecie się bezpiecznie, by dać się poprowadzić inteligencji oddechu. Warsztatom towarzyszy piękna muzyka wzmacniająca wysoką wibrację oddechu połączonego. Korzystamy również z gamy prostych, niezawodnych narzędzi wspierających: pracy z ciałem i głosem oraz facylitacji hands-on).

 

DLA KOGO JEST TA PRAKTYKA?

*  dla każdego, kto szuka w życiu naturalności, autentyczności, inspiracji, intymności z samym sobą i poczucia pogłębionych więzi z innymi ludźmi i ze światem

*  dla osób poszukujących sposobów w radzeniu sobie ze stresem, przemęczeniem, trudnymi emocjami i chronicznymi sytuacjami zdrowotnymi

* dla osób, które chcą pogłębić swoją relację z ciałem i emocjami 

*  dla osób poszukujących nowych trajektorii rozwoju osobistego, eksploratorów świadomości, ludzi ciekawych samych siebie i świata, zainteresowanych głębszymi warstwami własnego doświadczenia

*

 WARSZTATY 2-DNIOWE 

to zintegrowane spotkanie z oddechem, ukierunkowane na rozbudzenie naszej autentyczności. Składa się z dwóch sesji:

* SESJA OCZYSZCZAJĄCA (dzień 1) dedykowana temu, by zapoznać się z techniką oddechu połączonego i paradygmatem, w jakim się obracamy, a podczas samej sesji pozwolić sobie na głęboką eksplorację ciała, emocji i stanu umysłu, i uwolnić pokłady zablokowanej energii. Jest to sesja księżycowa, poświęcona pracy z pierwiastkiem kobiecym. Słowa-klucze tutaj to: praca na głębinach, introspekcja, intuicja, eksploracja, praca z cieniem, wyzwalanie, zaufanie, akceptacja 

* SESJA HARMONIZUJĄCA (dzień 2) – to sesja integrująca i wzmacniająca.

Pojedyncza sesja oddechowa często otwiera dla nas bogate, nieznane terytorium emocji i doznań, i czujemy potem naturalną potrzebę domknięcia i zasymilowania naszego doświadczenia. Dzień drugi to sesja poświęcona słońcu, podczas której pracujemy więcej z pierwiastkiem męskim, z intencją, z integracją, z wdzięcznością.

*

Oddech to Życie.

Przez powietrze, które wdychasz, zasilają cię tysiąclecia życia, które było przed tobą.

Biorąc wdech, wdychasz śmiech i łzy, zwycięstwa i porażki, namiętności, troski, wspomnienia, marzenia, radość życia i dramat istnienia, wszystko co było i wszystko, co będzie; wszystkie odcienie światła słonecznego na wszystkich tonacjach skóry. 

Oddychasz tym samym powietrzem, które wdychali wszyscy, co stąpali po Ziemi przede tobą. Nigdy nie jesteś sam.

Praktyka świadomego oddechu połączonego rozbudza naszą witalność i otwartość na doznania. Przekierowuje nas na wewnątrz-sterowność –  słuchanie naszych prawdziwych potrzeb i pragnień. Pokazuje nam, że wszyscy mamy  dostęp do poznania intuicyjnego i głębokiego wglądu, jeśli pozwolimy, by umysł zrelaksował się i puścił kontrolę. Nasza autentyczność rodzi poczucie intymności – ze sobą i z innymi ludźmi. Otwiera się serce. Rozbudza się organiczne pragnienie ekspresji, rozwija się nasza kreatywność i poczucie sprawczości, wewnętrznej mocy.

 

Jeżeli chcesz wziąć udział,
przejdź do zakładki Wydarzenia i Warsztaty

Zapraszam